Stange kommune har tilbud om tilrettelagte kultur- og fritidsaktiviteter. Vi arrangerer klubbkvelder, drar på turer og har ulike friluftsaktiviteter. Vi benytter oss også av ordinære kulturtilbud med turer på teater, konserter og kino.

Hvem kan delta på tilrettelagte aktiviteter?

Aktivitetene er for deg som har behov for spesiell tilrettelegging for å kunne ta del i sosial og kulturell aktivitet. Flere får tilbud om å delta på våre aktiviteter gjennom boligen der de bor, eller via støttekontakt. Ta gjerne kontakt dersom du lurer på om våre aktiviteter er tilgjengelig for deg.  

Ledsagerbevis

Ledsagerbevisordningen er rettet mot deg som grunnet funksjonsnedsettelse er avhengig av en ledsager for å kunne delta på kultur- og fritidsaktiviteter. Ledsagerbevis gir deg rett til å ha med ledsager gratis inn på steder og arrangementer som har akseptert ordningen, mens du må løse ordinær billett.

Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med funksjonshemming normalt av minst 2-3 års varighet, og det er anbefalt en nedre aldersgrense på åtte år. Ledsagerbevis administreres av bostedskommune, men er gyldig for hele landet på de stedene der ordningen er i bruk. 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har utarbeidet retningslinjer som ikke er lovpålagt, men som Stange kommune følger. Ordningen skal bidra til økt livskvalitet for personer med funksjonshemming ved å forebygge isolasjon.  

Søk om ledsagerbevis

Støttekontakt

Støttekontakt er et tilbud for deg som må ha individuell hjelp for å delta i aktiviteter på fritiden. Det kan være bistand til og fra, eller under aktiviteten. 

Har du behov for støttekontakt?

Fyll ut søknadsskjema og send til Stange kommune v/Forvaltningsenheten, postboks 214, 2336 Stange. 

Søknad om støttekontakt (PDF, 150KB)

Vil du være støttekontakt?

Å være støttekontakt handler i første rekke om å hjelpe et annet menneske med spesielle behov og bidra til en meningsfull fritid. Det er ulike former for støttekontaktarbeid, alt fra å arbeide med en person til å arbeide med en gruppe.

Søk om å bli støttekontakt

Det er krav om politiattest før du kan søke om å bli fritidskontakt/støttekontakt.

Har du spørsmål om stillingen kan du sende en epost til Bente B. Bjørtomt