Bekkelaget barnehage er en privat barnehage og eies av stiftelsen «Ungdom i Oppdrag Barnehager». «Ungdom i Oppdrag» er en misjonsorganisasjon med arbeid verden over. Barnehagen har en utvidet kristen formålsparagraf. Vi feirer de kristne høytidene, og setter oss selv inn i en større sammenheng, som en del av Guds skaperverk, og lærer at alle er vi forskjellige og verdifulle som vi er.  

Barnehagen har to avdelinger: Blåveisen fra 3-6 år og Solstua fra 0-3 år. I tillegg deler vi våre barnegrupper i smågrupper hver dag. Barnehagen er godkjent for 41 barn. 

Barnehagens hjemmeside

Beliggenhet

Barnehagen ligger sentralt på Åkershagan. Vi har et stort uteområde, gode turmuligheter, kort avstand til Utvandrermuseet, Trollparken, skog, samt et lite steinkast fra Mjøsa.  

Verdier og satsingsområder

Gode verdier og opplevelser 

Våre verdier: «Vi vil gi barna gode opplevelser og verdier som kan danne grunnlaget for en god fremtid for hver enkelt.» Med dette legger vi vekt på gode, nære relasjoner, vennskap, humor og gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Vi ønsker å møte hvert enkelt barn og være med å bygge selvfølelsen, så troen på seg selv og sin egenverdi blir grunnfestet.  

Måltider i barnehagen

Foreldre har med matpakker til lunsj og fruktmåltidene hver dag. Barnehagen kjøper inn og serverer melk og frukt hver dag, samt smoothie/fruktspyd til bursdager. Det blir lagt til rette for mat-aktiviteter i barnehagen gjennom hele året, hvor barna er med på å lage maten. Barna er også med på aktiviteter i grønnsakshagen. Her er de med på å så, vedlikeholde, smake, høste og bruker maten til matlaging.