Solvang Barnehage AS er en privat barnehage som eies av Grethe og Geir Morten Haugen. Barnehagen har en småbarnsavdeling med 12 plasser og to storbarnsavdelinger med til sammen 24 barn. 

Barnehagens hjemmeside

Beliggenhet

Barnehagen ligger ved Ottestad stasjon.

Aktiviteter i barnehagen

Vi er en liten barnehage med svært stabile og dyktige ansatte. Vi er opptatt av å utvikle gode relasjoner, møte barna der de «er» og gi dem omsorg og trygghet. Vi er mye ute og bruker naturen som lekeplass og pedagogisk læringsarena. 

Verdier og satsingsområder

Vi bygger vårt menneskesyn og vår pedagogikk på tanken om at barndommen er viktig her og nå, og vi vet at den har stor betydning for hvordan vi blir som mennesker. Barn kan og de er kompetente. Vi ser på barn og voksne som likeverdige; som sammen danner et fellesskap som preges av dialog og demokrati. Samtidig er det vi voksne som har ansvaret for å lede barna inn i livet og å gi dem erfaringer som vil gi dem grunnlag for å bli tenkende mennesker med tro på seg sjøl. 

Vi vil være den beste barnehagen for våre barn!

Måltider i barnehagen

I samråd med SU er det bestemt at barnehagen serverer ett måltid (varmmat og brødmat pluss grønnsaker) per dag, og at barna har med matpakke til det andre måltidet pluss til frokost hvis den skal spises i barnehagen. Barnehagen serverer melk til frokost og lunsj. Begrunnelsen for fortsatt bruk av matpakke til det ene måltidet er erfaringen fra koronatiden om at matpakker har frigjort tid for personalet fra matlaging og opprydding, og vi opplever det som udelt mere positivt å bruke denne tiden sammen med barna.