Skolen ble bygd i 1969 og elevene kommer fra Arstad og Hoberg barneskoler og har i dag  ca 250 elever. I 2016 ble skolen fullt rehabilitert med bl.a. nytt laboratorium, mat-og helserom og en egen avdeling for praktisk-estetiske fag.

Ottestad ungdomsskole har også en flott kantine, to auditorier, bibliotek og tre garderoberom med elevskap. Høsten 2015 fikk skolen tilgang til en flerbrukshall/idrettshall som ligger ved siden av skolen.