Grimerud barnehage er en privat barnehage og eies av stiftelsen «Ungdom i Oppdrag Barnehager». «Ungdom i Oppdrag» er en misjonsorganisasjon med arbeid verden over. Barnehagen har en utvidet kristen formålsparagraf, vi feirer de kristne høytidene, og setter oss selv inn i en større sammenheng, som en del av Guds skaperverk. Vi ønsker at barna skal utvikle et sunt selvbilde og empati for andre mennesker.  

Vi har to avdelinger, en for store barn (3-5 år) og en for små barn (1-3 år). Til sammen har vi plass til ca 40 barn.

Barnehagens hjemmeside

Beliggenhet

Grimerud barnehage holder til på Grimerud gård som ligger landlig til ved "Stasjonsbyen" på Ottestad. På gården kan man se både sauer, hester og selvfølgelig traktorer! Vi har flotte uteområder, både innenfor og utenfor gjerdet. Vi har kort vei til skogen og der brukes bålhytte og hinderløype flittig.

Verdier og satsingsområder

Vi jobber til dels etter Montessoripedagogikken med mye flott arbeidsmateriell og erfarne ansatte. Vi har stort fokus på friluftsliv og er opptatt av at barna skal få gode opplevelser utendørs, og at de skal lære seg å sette pris på vår flotte natur. I tillegg har vi tilgang til gymsal der barna ukentlig for utvikle seg motorisk gjennom balanse, lek etc. 

Måltider i barnehagen

Barnehagen har egen kjøkkenhage der barna er med for å så og høste smakfulle grønnsaker. Noen ganger blir det suppe av disse, men til vanlig har barna med seg gode og næringsfulle matpakker.