Espa skole har et flott uteareal med muligheter for ulike aktiviteter. Vi har etablert samarbeid med Hamar naturskole, Espa turstilag, Stange allmenning og aktuelle grunneiere for å kunne legge godt til rette for uteaktiviteter i barnehagen 
 
Vi vektlegger samarbeid mellom skole og barnehage der dette er mulig og formålstjenlig. Vi erfarer at dette samarbeidet er meget positivt for alle parter. Barna i barnehagen opplever å bli trygge i samvær med de store barna, og skoleelevene får en tilleggsarena for utvikling av omsorg og empati. "Tidlig innsats og inkluderende skole og barnehagemiljø» har stort fokus. 

VI VIL    VI KAN    VI TØR