I barnehagen er det plass til ca. 85 barn fordelt på avdelingene, Maurtua, Revehiet, Bamsebo, Bikuben og Humlebolet. Vi har også en hyggelig hytte på uteområdet, Sneglehuset, denne hytta benyttes som en del av utelivet for mindre grupper med barn.

Beliggenhet

Barnehagen ligger i Ottestad, nær Hoberg skole, og i umiddelbar nærhet til skogen med gode turområder.  

Aktiviteter i barnehagen 

Vi legger vekt på at barna skal oppleve varierte og positive aktiviteter både ute og inne. Barnehagens uteområde og skogen i umiddelbar nærhet gir barna et mangfold av opplevelser og aktivitetsmuligheter. Uteleken gir rom for aktiv lek, utfoldelse og kreativitet. Dette gjør at barn kan være tilstede ut fra egne behov og interesser.  

Satsingsområder

Barnehagens satsningsområde er inkluderende barnehagemiljø, og vi arbeider for at alle barna skal føle seg inkludert, og som en del av et fellesskap.  
Barn og voksne skal oppleve dager preget av lek, undring, læring og glede. Sammen skal vi skape gode opplevelser, magiske øyeblikk og alle skal få muligheten til å bli den beste utgaven av seg selv.  

Måltider i barnehagen

Barnehagen serverer to måltider hver dag. Formiddagsmaten består for det meste av brødmat med diverse pålegg, en dag i uken serveres et enkelt varmmåltid. Ettermiddagsmaten består av knekkebrød/brød og frukt/grønnsaker.