Det trekkes fra 12 timer gratis per uke fra den oppholdstiden som eleven i 1. trinn har i SFO. Det er også mulig å søke på 12 timer gratis SFO i uka til elever på 1.trinn. Betaling av kost kommer i tillegg. 
Nye betalingssatser gjelder for elever på 1.trinn.  

Les mer om skolefritidsordningen i Stange her