Barnas Rett barnehage Sa er en foreldre eid privat barnehage. Den ble startet opp i 1982. I dag har vi godkjenning for 112 ekvivalenter. Vi har 81 barn fordelt på 5 avdelinger (2 avdelinger med barn fra 1-3 år, 2 avdelinger med barn fra 3-4 år og 1 avdeling med barn fra 5-6 år). 

Barnehagens hjemmeside

Beliggenhet

Barnas Rett barnehage bygde i 2004 en ny barnehage nede på Åkershagan. Vi ligger i dag rett ved siden av fotballbanen på Åkershagan, med innkjøring fra Kjonerudvegen. I flotte naturomgivelser, med Ottestadstien og Mjøsa som nærmeste nabo. 

Verdier og satsingsområder 

Barneskritt, hvor går du hen? Vi blir med!

gjenspeiler det som er aller viktigst for oss, og vi skal møte barna med disse verdiene: 

  • TRYGGHET 
  • LIVSMESTRING  
  • VERDIGHET 
  • TILSTEDEVÆRELSE 

Barnehagens satsningsområder 

Uteliv: Uteliv prioriteres på alle avdelinger, fra størst til minst. Vi er mye ute på tur, og bruker naturen som pedagogisk arena for lek og opplevelser. Barna møter en progresjon i utelivstilbudet fra de begynner i barnehagen til de slutter. 

Lek: I vår barnehage skal barna hver dag få tid og mulighet til å leke sammen med andre barn. Leken er barns hovedaktivitet og danner grunnlaget for deres sosialisering, utvikling, læring og danning. Leken er barnets viktigste læringsarena. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre barnas lekemiljø, både ute og inne. Samtidig fokuserer vi på voksenrollen og lekens egenverdi for barn. 

Måltider i barnehagen

Barnas Rett barnehage serverer alle måltider. Frokost, lunsj og mellom måltid/frukt. Det er varm mat to dager i uka der vi servere mat ut fra en plan som er satt opp. Det lages også mye mat på tur/ bålmat. Til bursdager ordner barnehagen smoothie. Foreldre har med matpakker ved turer. Vi har en ansatt som jobber på kjøkken 4.5 time tre dager i uka.