Læringsverkstedet Nerby eies av Læringsverkstedet AS. Et selskap som eies av pedagoger og som er opptatt av å skape barnehager av god kvalitet med sterk lokal forankring.

Barnehagens hjemmeside

Beliggenhet 

Læringsverkstedet Nerby barnehage holder til sentralt i Stange sentrum fordelt i to nye og flotte bygg. Et i Jernbanegata med fire avdelinger og et i Bøgutua med to avdelinger. Byggene inneholder: hjerterom, motorikkrom, kreativt verksted, språkrom, vanntilvenningsrom, matterom, samt et stort kjøkken der alle spiser sammen.

Aktiviteter i barnehagen

Uteområdet vårt er stort og har utfordringer som er tilpasset barnas alder. Vi har egen låve, ballbinge og akebakke. I tillegg har vi en gapahuk i Navneberget, som storbarnsavdelingene benytter seg av på turdager. Vi har fem faste temadager som er linket opp mot verkstedrommene våre: matte – språk – kreativitet – hjerteprogrammet – natur/utedag.
Skolestarterne våre har eget leirsted i Morganskogen som de ukentlig besøker. Her har de et eget opplegg og koser seg med matlaging utendørs.

Verdier og satsingsområder 

Vi får verdens viktigste verdier til å vokse.

Barnehagen jobber med satsningsområdet Inkluderende Barnehagemiljø. Hos oss kaller vi dette arbeidet med HJERTEKULTUR. Hjertekultur kan defineres som; «en atmosfære der alle blir inkludert, og der vi har omsorg for hverandre».

Måltider i barnehagen

Nerby er så heldig å ha en kokk som lager sunn og næringsrik mat til oss hver dag. Hvis barna ikke spiser frokost hjemme, tar de med denne til barnehagen. Lunsj, ettermiddagsmat, frukt og melk står barnehagen for. Vi har «Et godt måltid» som satsningsområde hos oss.