En kommunal barnehage med tre avdelinger.

Beliggenhet

Barnehagen ligger i Romedal sentrum. Vi er i gå avstand til butikkene og Romedal ungdomsskole. Vi er så heldige å ha Romedals parken rett utenfor døra vår.  

Aktiviteter i barnehagen

Vi kan tilby moderne lokaler med god plass til allsidig lek og aktivitet både inne og ute. Uteområdet vårt består nå bl.a. av grillhytte med bålplass, store sandbasseng, snekkerbu, lekestue, leketog, vannrenner, sjørøverbåt, klatrestativer, akebakke samt flotte sykkelløyper. I Romedals Parken finnes det hinderløype, grillhytte, husker, skøytebane, fotballbane og et variert terreng som barna får utfolde seg i. Hit går vi daglig på tur - og tre ganger i året arrangeres Myraløpet, Myrarennet og Myrarittet.

Satsingsområder

Jeg er meg, og jeg er bra nok! 

Vi vil at barnehagen er et trygt sted å være, et godt sted å lære og et sted for lek og utvikling. Dette er utgangspunktet for all jobben vi gjør med barna. Vi skal se hvert enkelt barn og gi de det de trenger for å oppleve at «jeg er meg, og jeg er bra nok» 
  

Måltider i barnehagen

Vi serverer to måltider i barnehagen. Lunsj og ettermiddagsmat.