Barnehagen ble bygd i 1992, og påbygd i 2002 og 2010. I Vallset barnehage har vi 58 hele plasser for barn i alderen 1-5 år. Barna er fordelt på fire avdelinger.

Beliggenhet

Den ligger sentralt til i et boligområde sørvest for Gata. Nærmeste naboer er festplassen, fotballbanen (Råsunda) og Vallset skole.  

Aktiviteter i barnehagen 

Vi er veldig stolte av uteområdet vårt, og vi bruker det mye. Det gir barna mange og gode muligheter for lek og fysisk aktivitet. Området består av gressbakker, plen, asfalt, store klatresteiner og trær. Vi har husker, klatrestativ, sjørøverbåt, snekkerbod, lekestue, sandkasser, hinderløype, og ei fin grillhytte. Gåsongen har et avskjermet lekeområde som består av terrengsklie, husker, båt, sandkasse og et lite lekehus. Hestehoven bruker også dette lekeområdet, spesielt på høsten. 
Om vinteren er det fine muligheter for aking og skigåing på utelekeplassen vår. 

Vi er veldig heldige som har skogen like ved. Der har vi blant annet gapahuken vår med bålplass. Mye av skogen rundt ble hugget for noen år siden, men det er fint å leke der likevel. Litt lenger ned, er det enda en bålplass. Hit pleier blant annet de eldste å gå for å lete etter julenissen før jul. Han holder til i skogen, og det er like spennende hvert år om han er der. Enda lenger ned i skogen er det et artig sted. Det stedet har vi gitt navnet ”Berget det blå”. Der er det digre kampesteiner å klatre på. 

Andre turmål er Tøstifurua og Jordbærkirka, eller vi drar på tur i forbindelse med emner vi jobber med. Inne er vi også travelt opptatt med ulike aktiviteter som lek, forming, drama, sang og musikk. 

En dag i uka deler vi alle barna inn i grupper etter alder. En av gruppene heter ”Solgruppa” og er for førskolebarna våre. Vi har et tett og godt samarbeid med skolen og SFO for å gjøre overgangen fra barnehagen til skolen / evt. SFO best mulig for barna, der det meste av kontakten foregår i vårsemesteret. 

Satsingsområder 

Vi er opptatt av at barna skal få anledning til å bry seg om, og vise solidaritet til alle mennesker, både i nær relasjon, men også barn i andre land. I forbindelse med adventskalenderen vår, har Blåveisen og Kvitveisen innsamling av klær og leker. Barna har med klær /leker som de har vokst fra og lager adventspakker av disse. Vi sender disse pakkene til Mercysenteret i byen Narva, i Estland, så barna der kan få glede av det. 

Mangfold og inkludering er også viktige temaer for oss, der vi blant annet henger opp både det norske flagget og regnbueflagget hver gang noen har bursdag gjennom året. Vi har en mangfolddag i juni, hvor vi går i tog og feirer at alle skal være stolte av den man er, og at det bare er en selv som kan definere hvem man er. 

Naturglede og undring og Lek og lekemiljø 

Måltider i barnehagen 

Barna får to måltider i barnehagen hver dag; lunsj og ettermiddagsmat. Frokosten må barna ha med selv. Det serveres melk til frokost og lunsj, og frukt/grønnsaker til lunsj/ettermiddagsmat. Noen ganger baker vi, og en gang i uken har hver avdeling et måltid med varmmat.