Steinerbarnehagen er en privat stiftelse (Steinerbarnehagen på Hedemarken). Barnehagen har fem avdelinger og godkjent for inntil 104 plasser.

Barnehagens hjemmeside

Beliggenhet

Barnehagen ligger ved siden av Steinerskolen på Hedemarken, i Ottestad/Sandvika.

Aktiviteter i barnehagen

Sammen med barna baker vi brød, skjærer grønnsaker, snekrer og jobber i hagen. Vi har blant annet male og tegneaktiviteter, og forskjellige aktiviteter i forhold til årstider og høytider, det kan være for eksempel å dyppe lys, male lanterner, sy kyllinger ol.  

Vi har ring med sang og musikk og barna får eventyr, gjerne vist som bordspill.   Alle avdelinger har turdager i nærområdet.  

Verdier og satsingsområder  

Vi ønsker å være en levende og inkluderende Steinerbarnehage som tar vare på hverandre og naturen rundt oss.  

Gjennom forskjellige sanseopplevelser og gjennom etterligningsverdige aktiviteter som matlaging, sage ved, lage bål og hagestell, ønsker de ansatte å støtte opp rundt det enkelte barns start og utviklingsmuligheter. Vi har stort fokus på frilekens egenverdi og hvordan den styrker barnas muligheter til å få en glad, lærerik og lykkelig barndom.  

Vi ønsker at barna skal få ro, hvile og nok tid til fri lek i et kreativt og estetisk ute og innemiljø.   

Måltider i barnehagen  

Måltidet er et høydepunkt i løpet av dagen, hvor barna kan delta i matlagingen. Vi bruker for det meste råvarer som er dyrket biodynamisk eller økologisk og gjerne fra lokale gårder. Vi lager all mat fra bunnen av: Brød, supper, gratenger, pizza, pastaretter, grøt  med mer.

Vi har matpakke på tur.