Stange skole er en 1-7 skole. Skolens elevtall er i underkant av 360 og vi er ca. 60 ansatte. Stange skole er en skole i vekst.  Vi har svømmehall og gymsal som sambrukes med Stange ungdomsskole. Vi gir Stange kommunes innføringsklassetilbud for 2.-7.trinns til elever som nylig har kommet til Norge. Elever i innføringsklasser får sin opplæring etter Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter hos oss. Stange skole har flotte områder i nærmiljøet som benyttes til utelek og -undervisning. Sjukehushagan, Navneberget, Morganskogen og Henvoldbana er områder vi benytter oss av ofte. 

På Stange skole har vi disse orda med oss gjennom skoleåret: Si hei, vær grei, vær en venn! 

Det finnes mange måter du kan vise at du bryr deg om et annet menneske. Den enkleste måten er kanskje å si hei. 

  • Vi utfordrer deg til å: Si hei til noen du vet hvem er, men som du ikke så ofte sier hei til! 
  • Si hei til noen som står alene!
  • Si hei til noen du ikke kjenner! Hvis du vil, kan du jo ta neste  skritt også og være en venn. 
  • Du kan invitere noen med i leken, passe litt ekstra på noen som ikke har det så bra eller si noe hyggelig til noen.

Slike ting vil gjøre at andre føler seg betydningsfulle. Du kan gjøre en forskjell. 

Du kan se andre. Si hei, vær grei, vær en venn!