​Arstad skole har ca 300 elever fordelt på sju trinn, og ca 47 ansatte fordelt på administrasjon, lærere, assistenter, fagarbeidere, vikarer og praksiskandidater.

Arstad skole har som mål å utvikle et inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Arstads visjon er: Inkluderende lek og læringsfellesskap. Inkludering innebærer at alle elever skal føle tilhørighet og ta del i skolens fellesskap.  

Elevene kommer fra tettbebyggelsen i Sandvika og Bekkelaget og fra spredt bebyggelse i Stange vestbygd.