Åsbygda barnehageKommunal barnehage med utvidet 2-avdelings barnehage. Avdeling Kongla med plass til inntil 30 barn i alderen 3-5 år, og Avdeling Furukvisten med plass til 14 barn i alderen 1-3 år.

Beliggenhet

Grenda Åsbygda, nordøst i Stange kommune  
 

Aktiviteter i barnehagen 

Barnehagen har en unik beliggenhet med flotte skogsområder, idrettsanlegg, lysløype og akebakke i gangavstand. Med de fine nærområdene barnehagen har legger vi vekt på natur og fysisk aktivitet i vår årsplanlegging. Ved gapahuken i skogen er aktivitetene mange; matlaging på bål, klatring, saging og spikking, aktiv lek, men også tid for stillhet med eventyrstund rundt bålet, eller små og store legger seg ned for å se på himmelen, bruke sansene … alle opplevelsene gir rom for læring og et godt sosialt fellesskap. 

Innenfor gjerdet i barnehagen har vi et spennende og utfordrende lekeområde med vekselvis kupert og flatt terreng som innbyr til variert lek og fysiske utfordringer sommer som vinter. 

Satsingsområder  

 Et trygt sted å være, et godt sted å være, et sted for lek og utvikling.

Våre mål er:   

  • Skape et trygt barnehagemiljø, med vekt på omsorg, lek, utvikling og gode sosiale ferdigheter  
  • Gi barna positive opplevelser i nærmiljøet og naturen 
  • Opprette et nært og utviklende samarbeid med foreldrene 

Måltider i barnehagen 

De som skal spise frokost i barnehagen må ha med matpakke hjemmefra. Ellers serverer barnehagen lunsj og ettermiddagsmat/fruktmåltid i løpet av dagen. Vi har varmlunsj to dager i uka og det tilbys grønnsaker til brødmåltider samt frukt og grønt til ettermiddagsmaten.