Hoberg barnehage er en kommunal barnehage med til sammen ca. 50 plasser for barn i alder 1-5 år. Barnehagen har tre avdelinger, Himmelblå (1-3 år), Regnbuen og Solstrålen (2-5 år). 

Beliggenhet

Barnehagen ligger sentralt midt i Ottestad. Barnehagen grenser til et stort friområde med fotballbane om sommeren og muligheter for skøyteis, akebakke og skigåing om vinteren. 

Aktiviteter i barnehagen 

Barnehagen har fokus på å legge til rette for god lek og aktiviteter tilpasset barna på ulike alderstrinn. Vi mener at lek er den beste arena for læring, sosialt samspill og gjennom leken opprettes viktige vennskap. 

Satsingsområder 

Hverdager fulle av Eventyr

Vi ønsker at barnehagens visjon skal prege dagene og opplevelsene både for barn og voksne i Hoberg barnehage. Hverdager fulle av opplevelser og eventyr gir grunnlaget for barnas læring. Vi som jobber i Hoberg barnehage ønsker å bidra til at barna utvikler seg og trives, danner vennskap og opplever meningsfylte hverdager.  

Vårt verdigrunnlag, Trygghet, Åpenhet og Mangfold er viktig for oss i arbeidet med barna. 

Måltider i barnehagen 

Hver dag serveres det formiddagsmat og ettermiddagsmat. Formiddagsmaten kan være brødmåltid, grøt, og suppe eller annen varm mat. Ettermiddagsmaten består av frukt/ grønnsaker og knekkebrød eller brød. De som ønsker å spise frokost i barnehagen har med egen matpakke. Til måltidene serveres melk eller vann. Ved for eksempel allergier eller matreservasjoner så tilpasses dette den enkelte.