Tangen barnehage er en kommunal barnehage med tre avdelinger.  I tillegg til stor og variert uteplass har vi kort vei til friarealer som strand og skog som vi benytter oss av når vi er på tur. Vi har grillhytte i skogkanten ved Tangenodden camping som vi ofte bruker. 

Beliggenhet

Barnehagen ligger helt nede ved Mjøsa mellom Tangen skole og Tangenodden camping.

Aktiviteter i barnehagen 

Vi går på lange og korte turer, har varierte formingsaktiviteter med forskjellige materialer, filosoferer og undrer oss over livet, og leker med ulike digitale verktøy. Skolestarterne våre går på «Storeklubben» og har egne skoleforberedende aktiviteter. I vårt arbeid med barn har vi størst fokus på barns lek og vennskap. Hvordan vi kan støtte barna i deres utvikling av sosial kompetanse og sikre at alle er inkludert og deltar i fellesskapet. 

Satsingsområder  

Vårt satsingsområde er Kompetanseløftet. Fokuset vårt er å skape et inkluderende barnehagemiljø for alle barna. Vi bruker arbeidsmetoden LØFT som går ut på å vektlegge det positive ved barnet.

Vi ønsker å gi barna røtter og vinger

Måltider i barnehagen 

Barna får to måltider hver dag. De som skal ha frokost i barnehagen tar med egen matpakke. Lunsj består som oftest av brødmat og melk, en gang iblant kan det være grøt, vafler, fiskepinner el. Vi har varm mat en dag i uken. Vi prøver å variere med ulike retter da vi ønsker å gi barna allsidige mat opplevelser. Ettermiddagsmaten består ofte av frukt og drikke og kanskje noe i tillegg. Vi følger Helsedirektoratets retningslinjer for bra mat i barnehagen.