Åsbygda skole er en 4-delt (fådelt) barneskole med skolefritidsordning. Det er 13 ansatte på skole og SFO.

På Åsbygda skole står barnets beste i fokus. Skolens mål er at alle elever skal trives og utvikle seg i et inkluderende og trygt skolemiljø, der de får veiledning og råd til å mestre livet nå, - og i fremtiden.

I forlengelsen av skolebygget, ligger Åsbygda barnehage. Skolen har et stort uteområde, med mange lekeapperater, samt basket- og volleyballbane. Rett ved skolen ligger et flott idrettsanlegg, som Åsbygda idrettslag drifter, med blant annet fotballbaner, ballbinge, skøyteis, akebakke og lysløyper. Det er kort avstand til skog og natur, som brukes i uteskoletimer. Cirka 7 km. øst for skolen, ligger Gjetholmsjøen, med flotte tur- og bademuligheter som skolen benytter seg av.