Kommunal barnehage med 6 avdelinger med plass til ca. 90 barn. Barnehageåret 2021-2022 er 5 avdelinger åpnet.  

Beliggenhet

Barnehagen ligger fint til nederst i Ottestad på det nye boligfeltet Nedre Tømte og har mange flotte turplasser i nærheten. 

Aktiviteter i barnehagen 

Vi har allsidige aktiviteter både inne og ute i barnehagen. Når vi ikke er på vårt eget uteområde, går vi på tur i nærområdet, både til Mjøsa og i skogen. Inne har vi ulike temarom som sanserom, klatrerom og allrom som brukes daglig. Vi er opptatt av at barna skal få aktiviteter og utfordringer som er tilpasset dem slik at de føler mestring og glede. Fokuset vårt er å skape gode arenaer for lek og læring. 

Satsingsområder 

- En god barndom varer hele livet 

Vi ønsker å være med på å gi barnet mot og raushet til å kunne stå opp for seg selv og andre. Til å se det positive i seg selv og det som skjer i omgivelsene. Utvikle en følelse av å være god nok, og en grunntanke om at andre gjør så godt de kan. Samtidig som de har mot og tro på at de kan strekke seg etter og nå nye mål. Barna må få oppleve at de betyr noe, at de blir sett og hørt, får leke og lære og får utfordringer med utgangspunkt i egne ferdigheter, alt i et miljø med trygge rammer.

Måltider i barnehagen

Det serveres lunsj og ettermiddagsmat 5 dager i uken. Varierer mellom brødmat og noen andre lunsj alternativer. Frokost må barna ta med selv.