Stange ungdomsskole ble åpnet i 1971. Skolen tar imot elever fra Tangen, Espa og Stange barneskole. Kroppsøving og svømming foregår i eget bygg som også brukes av Stange skole.