Navneberget er en kommunal  3- avdelingsbarnehage med ca 52 plasser til barn i alderen 1-6 år.  Barnehagen ble bygget i 2008. 

Beliggenhet  

Barnehager ligger i Navneberget og er sentralt plassert i boligfeltet ved Stangehallen. Vi har skog med gapahuk og flott turområde i umiddelbar nærhet. 

Aktiviteter i barnehagen 

I Navneberget jobber vi mye i prosjekt gjennom året, da vi legger vekt på barns medvirkning. De voksne etterstreber seg å lage pedagogiske aktiviteter knyttet opp mot barnas interesser, ideer og tanker. Barnas interesse for temaet vil være avgjørende for hvilken retning prosjektet tar og hvor lenge det vil vare. 

Barnehagen har en flott gapahuk i skogen som blir brukt til turdager. På uteområdet vårt har vi et stort mulithus med bålplass. Begge steder er det mulighet får å tenne opp bål, maten smaker ekstra godt rundt et knitrende bål. 

Det har blitt en tradisjon i Navneberget at vi deltar på Foruts barneaksjon. Vi synes dette en fin måte å gjøre ungene kjent med barn i andre land som ikke har det så bra som oss, og lære litt om hvordan vi kan hjelpe. 

Det siste året før skolestart er ungene med i  «Klubben». En gang i uka samles  «klubben», til egne aktiviteter hvor selvstendighetstrening, mestring, lek og sosial kompetanse er i fokus.

Satsingsområder

Trygge, glade barn som kan vise omsorg

Barna skal ha mulighet til å påvirke sin egen barnehagehverdag, og barnehagens fellesliv.  Vi ønsker barna skal ha gode sosiale relasjoner der humor, omsorg og godt vennskap står i sentrum. Barn skal oppleve gode relasjoner med de voksne i barnehagen og med andre barn. 

I vår barnehage jobber vi for å fremme vennskap mellom barn,  skape gode lekforhold og å være lyttende og anerkjennende i vårt møte med barna. 

Måltider i barnehagen 

Barna må ha med seg matpakke til frokost.  Barnehagen serverer lunsj og ettermiddagsmåltider hver dag.  Lunsjmåltidet varierer mellom brødmat, varm mat, grøt og/eller ostesmørbrød. Ettermiddagsmåltidet består av knekkebrød/brød og frukt. Barna får servert drikke til alle måltider