Endringen trer i kraft 1. august 2023.

Den nye forskriftsteksten er publisert på Lovdata. Informasjon om bakgrunnen for endringen kan leses under høringer på Udir sine nettsider -  Informasjon om bakgrunnen for endringen

Udir melder at de vil oppdatere informasjonen sin om moderasjonsordninger i skolefritidsordningen (SFO) på udir.no så snart som mulig.

Som en følge av lovendringen vil også informasjon på våre nettsider og i Visma Flyt Skole bli oppdatert så snart som mulig.