Hei og velkommen til oss!

Vi er glade for at du har valgt Stange kommune som ditt nye arbeidssted.

Som nyansatt kommer du inn med ny kunnskap og erfaringer. Vi ønsker at du er nysgjerrig, stiller spørsmål og kommer med innspill. Ditt ferske blikk er viktig for vår utvikling!

Et av våre mål er å ansette og beholde dyktige og motiverte medarbeidere for å bidra til å få gode velferdstjenester til våre innbyggere over tid. Sammen jobber vi for at innbyggere, næringsliv og frivillige aktører skal leve gode liv i vår kommune.

Du er nå en viktig medspiller for å nå disse målene og for at vi skal strekke oss mot vår visjon "Sammen om vekst og utvikling".

Den første tiden som nyansatt er viktig både for deg og oss som arbeidsgiver. Vi ønsker at du skal få en god og forutsigbar oppstart.

Vi gleder oss!