Flomsonekart - Mjøsa

Kartet oppdateres daglig med gjeldende vannstand for Mjøsa for å visualisere denne. Det er også mulig å skru av og på kartlag for kjente flomsoner, f.eks. fra 2013 og 1995. Du kan også gjøre søk på adresse, gårds- og bruksnummer og stedsnavn.

Se flomsonekartet i full størrelse

Hva gjør NVE?

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å varsle om fare for flom og skred.

Les mer på NVE sine nettsider

Alle kan abonnere på varsler fra NVE. Registrer deg som abonnent på varsom.no

Hva gjør kommunen?

Når det varsles fare for flom sjekker kommunen grøfter, kulverter og andre kritiske punkt der det kan oppstå overvannsproblem. 

Under en flomsituasjon holder og formidler kommunen oversikt over situasjonen og iverksetter tiltak for å opprettholde kommunens egen tjenesteproduksjon. Om nødvendig iverksetter kommunen styrking av eksisterende flomvern og bistår andre myndigheter og private med evakuering og berging av verdier.

Hva kan du gjøre?

Hver enkelt har ansvar for å håndtere egne verdier slik at de ikke blir skadet i en flom. Her er en nyttig huskeliste: 

  • Sjekk kummer og sluk 
  • Fjern snø og is fra avløpsveier og sluk
  • Finn ut hvor vannet selv vil gå, det vil alltid gå til det laveste punktet. Sørg for at terrenget har fall fra husveggene
  • Fjern kvister, gjenstander, grus og sand, is og snø som kan hindre vannet i å renne fritt
  • Rydd i hus, kjeller og garasje, der du tror at det er fare for at vannet kan komme inn
  • Lag dreneringskanaler.
  • Følg med på kommunens nettsider for informasjon
  • Følge med på vannføring og vannstand i lokale vassdrag