I perioder da det er flom og stor vannføring i vår kommune, vil disse lenkene under være nyttige:

Flomtopper i Mjøsa

Normalhøyde i Mjøsa er 122,94 m.o.h. (5,25 meter). De største kjente flommene i Mjøsa er

 • 1789 - 10,20
 • 1860 - 9,97
 • 1927 - 8,31
 • 1827 - 8,30
 • 1995 - 7,93
 • 1967 - 7,72

Flomtopper i Mjøsa - illustrasjon Egil M. Kristiansen

Vårflom

Værforholdene under snøsmeltingen vil være helt avgjørende for hvor stor vårflommen vil bli. Hvis det blir mye regn i snøsmelteperioden kan det føre til stor flom, selv i områder med lite eller ingen snø. Dersom snøsmelteperioden blir nedbørfattig vil sannsynligheten for skadeflom bli betydelig redusert selv i områder med mye snø.

Hva gjør NVE?

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å varsle om fare for flom og skred.

Les mer på NVE sine nettsider

Alle kan abonnere på varsler fra NVE. Registrer deg som abonnent på varsom.no

Hva gjør kommunen?

Når det varsles fare for flom sjekker kommunen grøfter, kulverter og andre kritiske punkt der det kan oppstå overvannsproblem. 

Under en flomsituasjon holder og formidler kommunen oversikt over situasjonen og iverksetter tiltak for å opprettholde kommunens egen tjenesteproduksjon. Om nødvendig iverksetter kommunen styrking av eksisterende flomvern og bistår andre myndigheter og private med evakuering og berging av verdier.

Hva kan du gjøre?

Hver enkelt har ansvar for å håndtere egne verdier slik at de ikke blir skadet i en flom. Her er en nyttig huskeliste: 

 • Sjekk kummer og sluk 
 • Fjern snø og is fra avløpsveier og sluk
 • Finn ut hvor vannet selv vil gå, det vil alltid gå til det laveste punktet. Sørg for at terrenget har fall fra husveggene
 • Fjern kvister, gjenstander, grus og sand, is og snø som kan hindre vannet i å renne fritt
 • Rydd i hus, kjeller og garasje, der du tror at det er fare for at vannet kan komme inn
 • Lag dreneringskanaler.
 • Følg med på kommunens nettsider for informasjon
 • Følge med på vannføring og vannstand i lokale vassdrag

Hvis hjemmet ditt rammes av flom