Våre verdier; Åpenhet, Trygghet og Mangfold er fundamentet i vår kultur og de skal være retningsgivende for hvordan vi løser oppgavene våre. Hver enkelt av oss har et ansvar for å opptre i tråd med vårt verdigrunnlag.  

Våre hovedoppgaver er å bidra til god samfunnsutvikling, levere velferdstjenester og legge til rette for lokaldemokratiet. Om du bidrar med barns oppvekst og utvikling, ivaretar eldres omsorg, måker snøen på kommunes gater eller sørger for å ivareta ansattes arbeidsforhold, er vi alle kollegaer som skal bidra til å nå våre felles mål.

Medarbeiderskap

Stange kommune er opptatt av å skape gode arbeidsforhold for alle medarbeidere.

Godt medarbeiderskap handler om å utøve sitt arbeid på en profesjonell måte i møte med innbyggere, kollegaer og arbeidsgiver. Hver enkelt medarbeider tar ansvar for egen relasjon til innbyggere, kollegaer og arbeidsgiver, og er en positiv lagspiller.

I felleskap tar medarbeidere og leder initiativ til å utvikle måten arbeidsoppgavene, og samfunnsoppdraget løses på. For å møte dagens og morgendagens behov og utfordringer på en best mulig måte, må vi bygge på hverandres kompetanser og erfaringer.

Etiske retningslinjer

Som kommunalt ansatte er vi gitt tillitt til å løse viktige oppgaver i og for lokalsamfunnet. Det forventes at dette skal gjøres på en forsvarlig måte ut fra visse forventninger om etiske standarder, fagkompetanse og adferd. Dette gjelder i forhold til så vel innbyggere og brukere som ulike samarbeidspartnere og kolleger. 

Vi arbeider for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak.

Les vår vedtatte arbeidsgiverpolitikk (PDF, 1MB)

Les våre etiske retningslinjer