Budsjett

Budsjettet er kommunens handlingsplan. Det viser de økonomiske konsekvensene av aktivitetene for budsjettåret, med anskaffelse og anvendelse av ressurser. Budsjettet er også et viktig kontroll- og oppfølgingsverktøy i kommunens økonomistyring.

Økonomiplan

Økonomiplanen dreier seg ikke bare om kommunens inntekter og utgifter. Økonomiplanen forteller også hvordan kommunen skal nå ulike mål for å gi innbyggerne så gode tjenester som mulig og for at Stange kommune skal utvikle seg i tråd med kommunens ambisjoner.

2024

Budsjett 2024 - økonomiplan 2025-2027 - kommunestyrets vedtak

Priser og betalingssatser

Gjeldende priser og betalingssatser

Tidligere budsjett i Stange kommune

Kommunens budsjett og økonomiplan ble vedtatt av kommunestyret 16.12.2020.
 

Kommunens budsjett og økonomiplan ble vedtatt av kommunestyret 18.12.2018.
 

Kommunens budsjett og økonomiplan ble vedtatt av kommunestyret 14.12.2017.
 

Kommunens budsjett og økonomiplan ble vedtatt av kommunestyret 21.11.2016.