Årsrapporten er kommunedirektørens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og årsmelding for kommunestyret.

Rapporten fungerer i tillegg som et informasjonsdokument for kommunens innbyggere, næringsliv og andre lesere gjennom beskrivelse av de kommunale enheter og oppnådde resultater i året som har gått.

Årsrapporter

Tertialrapporter