Hva kan du som fast ansatt forvente?

Før oppstart

  • Du vil bli kontaktet av din nærmeste leder for å klargjøre oppstarts tid og sted

De første dagene

  • Du blir møtt av leder og kollegaer som loser deg gjennom de første dagene.
  • Du vil gjennomgå kurs og opplæring som er knyttet til en opplæringsplan, for at du raskt skal kunne gjøre dine oppgaver på best mulig måte.
  • Du vil bli fulgt opp av leder med jevnlige samtaler for å hjelpe deg inn i jobben.
  • Det er laget en sjekkliste hvor du vil få oversikt over hvilke aktiviteter som skal gjennomføres.

Som ny medarbeider er det viktig at arbeidsgiver legger til rette for at du får en god start. Det er imidlertid like viktig at du er åpen, nysgjerrig og kommer med tilbakemeldinger til leder og fadder på hvordan du har det og evt. hva du savner. Det er sammen vi kan skape en god start.

Lykke til i ny jobb!

 

Her kan du se og lære mer

  • Nyansattkurs