De skal mellom annet ivareta internkontroll, råd og veiledning til beslutningslinjen, innenfor sine fagområder. Stabene har på vegne av kommunedirektørnivået et tverrgående ansvar innenfor sine fagområder. Stabene skal bistå kommunedirektørnivå i strategisk arbeid innenfor sine fagområder. 

Har ansvar for følgende fagområder:

 • Forebyggende arbeidsmiljø - HMS og sykefraværsarbeid
 • Arbeidsgiverpolitikk inkludert lønnsstrategi og lønnsforhandlinger 
 • Endrings- og omstillingsarbeid
 • Arbeidsrettslige vurderinger og personalsaker
 • Tariff- og avtaleforvaltning
 • Bistand i rekruttering av ledere og nøkkelstillinger
 • Kompetanseutvikling inkl. lærlingeordning
 • Informasjons-, service- og veiledningsarbeid internt og eksternt
 • Kommunal beredskapskoordinering
 • Politisk sekretariat
 • Felles postmottak og arkiv

Har ansvar for følgende fagområder:

 • Lønn og kommuneregnskap, 
 • Fakturering og innfordring
 • Fakturering og innfordring for Stange kirkelige fellesråd og Stange kommunale boligforetak
 • Budsjett og rapportering