Det finnes ett offentlig tilfluktsrom i Stange. Dette er Ljøstadvegen 15 i Stangehallen med 52 plasser.

Se kart over de offentlige tilfluktsrommene på dsb.no

Det er forskjell på offentlige og private tilfluktsrom

Offentlige tilfluktsrom er bygd for å kunne gi vern for allmennheten, ved at de menneskene som måtte være i nærområdet, kan søke vern i en beredskapssituasjon. Det er kommunene som eier og utfører vedlikehold av offentlige rom.   

Private tilfluktsrom er bygd og dimensjonert for å kunne gi vern for de menneskene som normalt oppholder seg på eiendommen der tilfluktsrommet er. De er i privat eie. Eieren har ansvaret for vedlikehold. 

Standarden på rommene varierer som følge av at de er bygd under ulike forskrifter, og varierende vedlikeholdsgrad.

Tilsyn

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med både offentlige og private tilfluktsrom.

Mer informasjon

Mer informasjon om tilfluktsrom finner du hos Sivilforsvaret.

Gå til sivilforsvaret.no