E-postkommunikasjon

E-postadresse benyttes som brukeridentitet. Dersom du ikke allerede har egen e-postadresse, kan dette opprettes gratis via en rekke leverandører. Du bør også legge e-postadresse inn i CV-en, som en kontaktopplysning. 

Når du har søkt på en stilling, vil du få et svar på e-post der vi bekrefter at stillingen er mottatt. Underveis i behandlingen av våre søkere, vil det også være e-postkommunikasjon.

CV i basen vår

Du behøver ikke registrere ny CV for hver gang du søker en jobb i Stange kommune. Du bruker den CV-en du har lagt inn og skriver en kortfattet søknadstekst i tillegg. Du kan selv slette din CV når du ikke lenger ønsker å ha den liggende i CV-basen vår. Har du søkt jobb andre steder og brukt WebCruiter, kan du gjenbruke identen din. 

Endre/registrere CV

Vi trenger deg! 

Stange kommune trenger motiverte medarbeidere med variert og bred kompetanse. Vi kan tilby et mangfold av yrker og arbeidsplasser, spennende utviklingsmuligheter og et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.

NB! Husk at søkerlister er offentlige med mindre det innvilges fritak fra dette for den enkelte. Du kan i din søknad be om at navnet ditt unntas offentlighet, men det er ingen automatikk i at dette innvilges. Du vil få beskjed om status for deg og din søknad.