Kommunedirektørnivået har et helhetlig og overordna ansvar for hele organisasjonen. Kommunedirektørnivået deltar aktivt i overordnet planlegging, utvikling og samordning av Stange kommune som organisasjon og lokalsamfunn. Kommunedirektørnivået har ansvar for at politiske vedtak gjennomføres. 

Kommunedirektør

Kaija Eide Drønen
 95919271

Kommunalsjefer

Samfunn
Frode Haugan
 94150176

Oppvekst
Denis Aggrey
 95116088

Helse og mestring
Tove Nordli Selnes
 91512411