Organisasjonskulturen er preget av åpenhet, trygghet og mangfold og vi arbeider for at både ledere og medarbeidere skal få brukt sin kompetanse, kreativitet og sitt engasjement i en viktig og meningsfull arbeidshverdag. Det er høyt under taket hos oss og nye idèer blir positivt mottatt, vurdert  og behandlet på en konstruktiv måte.

Ny teknologi tas i bruk og er en del av innovasjonskulturen. Det er lov å prøve noe nytt – og feil er det vi lærer av!