Eksempler på utfordringer

  • Petter vil ikke legge seg om kvelden
  • Anne hører aldri etter
  • Per er bare sint
  • Silje sliter meg ut, hun er høyt og lavt
  • Joachim er nå 5 uker, han gråter mye og jeg aner ikke hva som plager han
  • Jeg/Vi er usikre i foreldrerollen
  • Vanskelig å dele oppmerksomheten på flere barn
  • Strever med spisesituasjon
  • Vanskelig å tolke barnets signaler

Marte Meo handler ikke om hva en bør gjøre, men hva en gjør som er bra. Hva er det i måten å være sammen på, som fungerer. Erfaring viser at å gjøre mer av det som er bra, kan snu vanskelige situasjoner. 

Marte Meo metoden kan hjelpe foreldre til å se hva barnet prøver å uttrykke. Vi filmer hverdagssituasjoner, og undrer oss sammen. Vi ser etter de gode og gylne øyeblikkene slik at veiledningen gir glede i hverdagen.

Marte Meo metoden

Utsagn fra foreldre

«På grunn av Marte Meo-veiledningen fikk jeg en trygghet som mamma» 
«Jeg ser nå på barnet med nye øyne» (pappa)
«Vi har fått det hyggeligere rundt spisebordet» (foreldre)

Når en ser videoopptak av seg selv sammen med barnet, viser det hva barnet trenger for å få støtte i sin utvikling. Opptakene viser også hvor utfordringene ligger.