Når skal gammelt avløpsanlegg fjernes? 

Ved riving av hus/hytte, tilkobling til offentlig avløpsnett eller utskifting av privat avløpsanlegg skal det gamle anlegget fjernes. Et avløpsanlegg som ikke lenger er i bruk er en miljørisiko og en sikkerhetsrisiko. 

Hva må jeg gjøre?

Anlegget skal tømmes før det fjernes. Ta kontakt med tømmefirmaet Stange kommune har avtale med. Anlegget kan fjernes ved at det graves opp og kjøres til godkjent mottak. Eventuelt kan man knuse tanken og bruke den som fyllmasse.  

Hvis tanken ligger vanskelig til for fjerning eller knusing kan man i særskilte tilfeller fylle den med stabile masser. 

Når anlegget er fjernet må det meldes til kommunen, slik at anlegget fjernes fra kommunens driftssystem for tømming av private avløpsanlegg. Send inn dokumentasjon på at anlegget er fjernet sammen med gateadresse, gårds- og bruksnummer (eventuelt festenummer).