Trykkavløp 

Trykkavløp er et avløpssystem som benytter seg av mindre pumper hos den enkelte abonnent. Avløpsvannet pumpes fra denne pumpestasjonen inn på en pumpeledning som er felles for flere pumpestasjoner, og som leder til kommunal ledning og renseanlegg. Ledningene kan legges grunnere og tilpasses terrenget i større grad enn tradisjonelle rør. Trykkavløp gjør det mulig å koble avløp fra eiendommer til det kommunale avløpsnettet der utbygging av tradisjonelt selvfallsanlegg blir for dyrt.