Søknad

Du må søke om utslippstillatelse og byggetillatelse.

Søknadsskjema (DOC, 177KB)

Valg av renseløsning 

Som hovedregel skal lukket infiltrasjonsanlegg for sort- og gråvann benyttes i Stange kommune. Infiltrasjonsanlegg skal alltid ha slamavskiller som forbehandlingstrinn. 

Hvis forholdene ikke ligger til rette for lukket infiltrasjonsanlegg kan andre løsninger vurderes. Mer informasjon finner du i lokal forskrift.  

Krav til fagkompetanse 

Prosjektering/dokumentasjon på anlegget skal utføres av nøytrale fagkyndige. Dette er et krav i forurensingsforskriften. Det stilles også krav til fagkompetanse i lokal forskrift.  

Et avløpsanlegg er et tiltak etter plan- og bygningsloven. Plan- og bygningsloven stiller ulike krav til utdanning og erfaring for ansvarlig søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende funksjoner.  DiBK sin veiviser hjelper deg å finne ut om firmaet ditt kan erklære ansvar i et byggeprosjekt. DiBK sin veiviser finner du her.  

Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i foretaket. Søk om, forny eller endre sentral godkjenning på DiBK sin hjemmeside.

Lover og regler for private avløpsanlegg