Alle som skal levere landbruksprodukter må ha et produsentnummer registrert i produsentregisteret. Produsentnummeret representerer en kobling mellom landbrukseiendom og foretak, og nummeret er knyttet til gårdsnummer, bruksnummer og organisasjonsnummer (fødselsnummer for hobbyforetak). Det er landbrukskontoret i den kommunen hvor du har ditt driftssenter som oppretter produsentnummeret.

Produsentnummeret har 10 siffer og består av:
  • kommunenummer (4 siffer)
  • gard-idnummer (4 siffer)
  • produsentløpenummer (2 siffer)

Produsentregisteret er landbrukets register over alle primærprodusenter og landbrukseiendommer i Norge. Produsentregisteret er samordnet med Landbruksregisteret.

Landrbruksregisteret er Landbruksdirektoratets register over landbrukseiendommer, personer, foretak og eventuell sammenheng mellom disse. I dette registeret skjer følgende:
  • sammenkobling av grunneiendommer til landbrukseiendom
  • bestemmelse av driftssenter og koordinatfesting av dette
  • knytning av foretak til landbrukseiendom (driftssenter) og generering av produsentnummer
  • arealtall