Alle foretak som er berettiget å motta produksjonstilskudd kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Det er et vilkår at du har gjødslingsplan og plantevernjournal. Søknadssystemet åpner 15.september.
Søknadsfristen er 15. oktober.

Beitelag som er registrert i Enhetsregisteret/foretaksregisteret, kan søke om tilskudd til drift av beitelag. Søknadsfristen for beitelag er 15.november.

Det er mulig å levere søknaden inntil 14 dager etter søknadsfristens utløp, men da avkortes tilskuddet med 1000,- per dag etter søknadsfristen. Søknader som leveres senere enn 14 dager etter søknadsfristens utløp vil bli avvist.

Elektronisk søknad leveres her