Husleien

Faktura for husleie sendes ut hver måned etterskuddsvis. Forfall for innbetaling av husleien er den 20. i hver måned. Det er ikke mulig å endre forfallsdato.​

​Purring blir sendt ca. 14 dager etter forfall dersom faktura ikke blir betalt. Det påløper gebyr ved purring. Dersom det skyldige beløp ikke blir betalt oversendes saken til inkasso. Da vil det påløpe inkassoomkostninger.

Husleien reguleres én gang i året i henhold til konsumprisindeks. Dette kan du lese mer om i selve husleiekontrakten.​

Husleiegaranti/depositum

I de fleste leieforhold er det krav om depositum eller husleiegaranti enten gjennom bank eller NAV.

Strøm

Leietaker har ansvar for både å bestille og si opp sitt strømabonnementet hos Kraftriket. Abonnementet løper til det sies opp. Husk å oppgi ny adresse for sluttregning.

Bestill strømavtale

TV, internett og parabol

I en del boliger er tv-kanaler inkludert i husleien. Det er ikke nødvendig å ha dekoder, men kanaler søkes opp med fjernkontroll. Se link til prosedyre for å koble til tv i boligen ved innflytting. Det er nødvendig med tv nyere enn fra ca 2011.  

I boliger hvor tv-kanaler ikke er inkludert, anbefaler vi RIKSTV abonnement. Det er ikke ønskelig med parabol.

Spørsmål og svar om TV og internett (PDF, 244KB)

Bestilling TV/internett

Nøkler

Nøkler utkvitteres ved leieforholdets start. Eventuelt tap av nøkler vil bli fakturert leietaker. Ved avslutning av leieforhold avtales tidspunkt for sjekk av renhold og overlevering av nøkler. Dette skal gjøres i leiligheten. Ved behov for flere nøkler skal det tas med boligforetaket.

Forsikring

Huset eller leiligheten er forsikret av Boligforetaket. Som leietaker har du selv ansvar for å tegne innboforsikring. 

Skader

Hvis det oppstår skader i leiligheten skal det tas kontakt med vedlikeholdsansvarlig snarest mulig. Skader som påføres boligen på grunn av hard bruk og skjødesløshet vil bli fakturert leietaker.

Dyrehold

Det er generelt forbud mot dyrehold i kommunale boliger.