Vedlikehold

Både leietaker og utleier har ansvar for vedlikehold av boligen. Her kan du se hvordan ansvaret fordeles.

Ansvarsfordeling mellom leietaker og utleier (PDF, 257KB)

Brannsikkerhet

Alle boliger skal være utstyrt med brannslukningsapparat og/eller –vannslange, samt røykvarsler. Enkelte av våre boliger har sentrale brannvarslingsanlegg. Der dette er installert er varslerne koblet i serie. Beboer skal ikke røre anlegget med mindre alarmen går. Hvis alarmen skulle gå, se oppslag ved branntavla. 

Der det er montert sprinkleranlegg skal disse ikke tildekkes eller røres.

Der det ikke er felles brannvarslings-anlegg har beboer ansvar for å skifte batteri i røykvarsler ved behov eller minst en gang per år (ved årsskiftet). Hvis røykvarsler ikke virker, ta kontakt med boligforetaket.

Snu og rist brannslokningsapparatet hvert halvår. Pila på apparatet skal stå i det grønne feltet. Hvis ikke, ta kontakt med boligforetaket.

Det er også viktig at alle rømningsveier, gang- og fellesarealer er frie og åpne i tilfelle evakuering. Det er derfor ikke lov til å sette gjenstander eller søppel i fellesarealene.

Boligforetakets ansatte skal gis tilgang til boligen minimum én gang pr. år for å kontrollere at brannsikkerhetsutstyr er på plass og er i forsvarlig stand. Vi tar kontakt for å avtale tidspunkt. Dersom vi ikke får kontakt med beboer, vil vi låse oss inn.

Det er ikke tillatt å oppbevare brennbare væsker eller gasser, som rødsprit, propan, bensin eller diesel inne i boligene. 

Hage og fellesareal

Hver enkelt beboer har ansvar for å holde orden slik at det blir et hyggelig bomiljø.

Beboer har også ansvar for å holde uteområdet/fellesareal i orden og fritt for avfall.

Beboer har ansvar for plenklipping, snømåking, strøing og annet vedlikehold av hage med mindre annet er avtalt. 

Søppel

SøppeldunkerAlt avfall skal kildesorteres. 

Slik sorterer du søppel

Ikke plassere eiendeler utenfor avfallsbeholdere eller på boligområdet for øvrig. Avfallsdunkene skal ikke overfylles. Pappesker skal brettes sammen.

Beboer har ansvar for å kjøre bort defekte møbler, hvitevarer og andre eiendeler til gjenvinningsstasjonDette gjelder også ved utflytting.

Nye avfallsposer (mat, plast) kan hentes i Informasjonssenteret eller det kan henges poser på avfallsdunkene for å få nye.​

Finn dine tømmedager

Ventilasjon og inneklima

I en del av våre boliger er det ventilasjonsanlegg. Det er jevnlig behov for å skifte filter i ventilasjons- anlegg og beboer plikter å gi boligforetakets ansatte tilgang til boligen. De vil ellers måtte låse seg inn.

Ventiler i boligen skal være åpne for å sikre ventilasjon i boligen, men kan justeres etter årstid. Ved å stenge ventiler vil det kunne føre til mugg og råte i boligen da fuktighet ikke slipper ut.

Dårlig ventilasjon i kombinasjon med for lite oppvarming i boligen fører til usunt inneklima. I den kalde årstiden er det hensiktsmessig å lufte ut fra soverom en kort periode på morgenen for deretter å lukke vinduet. Åpent vindu hele døgnet på vinterstid vil føre til stort strømforbruk da panelovn vil stå på store deler av dagen, mens varmluften går direkte ut gjennom vinduet.

Temperaturen i boligen bør ikke være mindre enn 15 grader. Trekk fra gardiner som hindrer luft å sirkulere.

Renhold

Ved innvending vask av bolig skal det brukes lite vann (fuktige kluter). Mye vann kan skade overflatene.

Sjekkliste ved flytting (PDF, 249KB)

Bad med dusjkabinett må rengjøres jevnlig for å fjerne kalkbelegg. Sluk må også rengjøres jevnlig. Hvis kraner lekker/drypper eller toalett «renner» ta snarest kontakt med boligforetaket.

Sørg for jevnlig renhold og orden. Ved innvending vask av bolig skal det brukes lite vann (fuktige kluter). Mye vann kan skade overflatene. 

 

 

Vi anbefaler regelmessig rengjøring av kjøkkenet (minst 2 ganger i året). 

Det er viktig å sørge for jevnlig renhold av ventilator for å fjerne fett (minst 1 gang i måneden). Fett i filter fører til at ventilatoren fungerer lite effektivt og vil også være brannfarlig. Filteret kan vaskes i oppvaskmaskin eller i varmt såpevann.

Før montering av oppvaskmaskin skal vaktmester kontaktes.