Du kan søke om kommunal bolig om du trenger hjelp til å skaffe bolig. Det er ulike kriterier som må være oppfylt for å få tilbud om å bo i kommunal bolig.   

Søk om leie av kommunal bolig

Hvilke boliger har kommunen?

Stange kommune har et bredt spekter av boliger fordelt over store deler av kommunen. Det er alt fra eneboliger til leiligheter i blokker/flerboliger. 

Hvem kan søke?

Du kan søke kommunal bolig hvis du står uten bolig eller står i fare for å miste den boligen du har. Kommunal bolig er ment som et midlertidig botilbud for personer som har økonomiske, sosiale eller helsemessige utfordringer. 

Siden kommunal bolig er et midlertidig tilbud, bør du bruke tiden mens du leier bolig til å planlegge hvordan du vil bo når kontrakten utløper. 

Vi vurderer søknadene og dersom det er flere søkere enn ledige boliger, vil vi gjøre en prioritering mellom de som har størst behov. Selv om du får et vedtak om at du har rett på bolig, er det derfor ikke sikkert at du vil få tildelt en bolig.  

Du kan søke om bistand til å skaffe eller beholde bolig etter §6 i boligsosialloven. Dette gir deg ikke rett til bolig, men rett til veiledning og praktisk hjelp til å skaffe eller beholde bolig.  

Slik søker du om leie av kommunal bolig

Kobo er et fagsystem og et verktøy der innbyggeren har direktekontakt med “sin” saksbehandler (med logg av samtaler). Fagsystemet legger til rette for brukermedvirkning og medbestemmelse også gjennom kartlegging og dialog.  

Du søker via sikker innlogging i Husbanken.  

skjermbilde-pålogging-kobo

Søk om leie av kommunal bolig