Det er ulike kriterier som må være oppfylt for å få tilbud om å bo i kommunal bolig.

Hvilke boliger kan vi tilby?

Vi har et bredt spekter av boliger fordelt over store deler av kommunen. Det er alt fra eneboliger til leiligheter i blokker/flerboliger.

Hvem kan søke?

Du kan søke kommunal bolig hvis du står uten bolig eller står i fare for å miste den boligen du har. Kommunal bolig er ment som et midlertidig botilbud for personer som har økonomiske, sosiale eller helsemessige utfordringer.

Vanligvis er leieperioden 3 år, men kan forlenges ved behov. Siden kommunal bolig er et midlertidig tilbud, bør du bruke tiden mens du leier bolig til å planlegge hvordan du vil bo når kontrakten utløper.

Vi vurderer søknadene og dersom det er flere søkere enn ledige boliger, vil vi gjøre en prioritering mellom de som har størst behov. Det er derfor ikke sikkert at du vil få kommunal bolig selv om du oppfyller vilkårene.

Søk om leie av kommunal bolig (PDF, 132KB)

Send inn søknadsskjema som sikker digital epost til kommunen