Vi har ungdomsboliger i Stange sentrum og Ottestad. I Stange er det åtte leiligheter fordelt på to firemanns-boliger. 

Søk om å leie ungdomsbolig

I Ottestad er det 51 leileigheter, som fordeler seg på fire blokker med tre etasjer i hver.
Tre av leiligheter er tilrettelagt for funksjonshemmede.

Ungdomsboligene er hovedsakelig ment for ungdom under 30 år ved innflytting. Ved ledig kapasitet kan andre søkere vurderes. Maks botid er i utgangspunktet fem år. 

  • 2-roms leiligheter på 44 kvadratmeter. Husleie 8500 pr. måned (2024)
  • 2-roms leiligheter på 52 kvadratmeter. Husleie 9000 pr. måned (2024)
  • 3-roms leiligheter på 55 kvadratmeter. Husleie 9450 pr. måned (2024)
  • 3-roms leiligheter på 65 kvadratmeter. Husleie 9900 pr. måned (2024)

  • 2-roms leiligheter på 45 kvadratmeter. Husleie 7900 pr. måned (2024)