Ved utflytting skal boligen rengjøres grundig, ryddes og tømmes for alle eiendeler. Dette gjelder også bod og garasje.

Ved utflytting skal boligen ryddes og tømmes for alle eiendeler. Dette gjelder også bod og garasje.​

Avfall/defekte eiendeler må kjøres til gjenvinningsstasjon og ikke settes igjen i leiligheten eller på uteområdet. Flytteavfall må heller ikke fylles i avfallsdunkene da de ikke er dimensjonert for dette. Fjerne eventuelle avskiltede kjøretøy. ​

For fjerning av hjelpemidler ta kontakt med Hjelpemiddelsentralen, telefon 62 56 23 22.

Sjekkliste - flytting (PDF, 249KB)

Rengjøring

Ved utflytting skal det gjennomføres en grundig rengjøring hvor vegger, tak, gulv, skap innvendig/utvendig rengjøres. Kjøkken og bad må tas spesielt grundig. Husk også å rengjøre ventilator med filter.

Dersom renhold ved utflytting ikke blir godkjent, sendes det faktura for bruk av rengjøringsbyrå. 

Sjekkliste - rengjøring (PDF, 249KB)

Nøkler

Ved avslutning av leieforholdet avtaler tidspunkt for sjekk av bolig og overlevering av nøkler. Dette skal gjøres i leiligheten​. Eventuelt tap av nøkler vil faktureres leietaker.

Strøm

Leietaker har ansvar for både å bestille og si opp sitt strømabonnementet hos Kraftriket. Abonnementet løper til det sies opp. Husk å oppgi ny adresse for sluttregning.

Flyttmelding

Leietaker plikter å melde adresseendring til folkeregisteret. Dette gjelder både ved innflytting og utflytting.

Meld flytting