Tilbud om hjemmehjelp og hjemmesykepleie gis ut fra den enkeltes behov. Hjemmesykepleien er bemannet døgnet rundt. Senteret har "åpne dører" for lokalbefolkningen. Det er et sted med pulserende liv og samvær på tvers av generasjoner.

Fellesarealene egner seg godt for aktiviteter. Aktivitetskontakt Gry Bjørke treffes på mobil 48243446, hun vil bistå med å tilrettelegge for dette

Servicesenteret er ubemannet etter kl. 15.30.

Søknadsskjema for leilighet (PDF, 153KB)