Du har mulighet til å gi dine innspill til planforslagene, og disse innspillene blir tatt med og vurdert i den videre behandlingen av planen. Informasjon om høringsfrister og om hvor og hvordan du sender høringsinnspill, finner du ved å gå inn på den enkelte planen.