Planendringen fremkommer av planbeskrivelse datert 08.09.2023 og nytt plankart datert 29.08.2023. Planendringen er effektiv fra vedtakelsesdato. 

Plandokumenter - dobbeltspor jernbane Sørli-Åkersvika-Grøtholm

Vedtaket kan påklages ifølge plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens kap VI.
Eventuell klage må fremsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 3 uker. Eventuelle klager til saken kan sendes til Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange.

post@stange.kommune.no

Frist for å klage er 17. oktober 2023.