Planendringen fremkommer av plankart, datert 19.09.2023, planbestemmelser, datert 19.09.2023 og planbeskrivelse, datert 19.09.2023. Planendringen er gjeldende fra vedtaksdato. Planendringen føres inn i kommunens planregister i gjeldende plan, med plannavn «Områderegulering for Åkersvika hageby» og plan ID 3413/301. 

Plandokumenter - Åkersvika Hageby

Vedtaket kan påklages ifølge plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens kap VI. Eventuell klage må fremsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 3 uker. Eventuelle klager til saken kan sendes til Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange.

post@stange.kommune.no

Frist for å klage er 10. oktober 2023.