Om tilvisningsavtalene

En tilvisingsavtale gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til boligene som er omfattet av avtalen. Boligeier/utleieselskapet inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker. 

Ved inngåelse av tilvisingsavtale, får Stange kommune tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen begrenses til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid. De øvrige 60 prosent av boligene leies ut på det åpne markedet.  Det er huseier som inngår leiekontrakt med den enkelte boligsøker, også de som tilvises av kommunen. 

Ved etablering av utleieboliger med tilvisingsavtale gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter, kan det søkes om lån til utleieboliger til vanskeligstilte i Husbanken til hele prosjektet.  For nærmere informasjon om utleieboliger med tilvisingsrett og finansiering, se husbankens hjemmeside, herunder Veileder for lån fra Husbanken.

Boligene

Stange kommune har behov for leiligheter med varierende størrelse og antall rom. Totalt søker kommunen 140 utleieboliger hvor kommunen har tilvisingsrett til 40 prosent, altså ca 56 boliger til enhver tid. For 2-romsleielighetene er det ønskelig at disse skal tilfredsstille Husbankens krav til livsløpsboliger og være egnet for alle livsfaser. 

Stange kommune ønsker å inngå flere tilvisningsavtaler for å dekke behovet, og at boligene skal etableres i flere prosjekter og på flere ulike steder. Kommunen kan inngå avtaler med flere boligutbyggere. Boligutbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene. 

Kommunen ønsker følgende boliger: 

 • 8 stk. 1 roms leilighet på minimum 30 kvm
 • 16 stk. 2 roms leilighet på 35 – 45 kvm, ønskelig med livsløpsstandard
 • 16 stk. 3 roms leilighet på 50 – 70 kvm 
 • 12 stk. 4-roms leiligheter på 65 –95 kvm
 • 4 stk. 5 roms rekkehus på 75 – 95 kvm

NB! Behovet kan bli justert.

Tilbudet

Tilbudet må inneholde: 

 • Beskrivelse av utleieselskapet med firmaattest
 • Boligenes beliggenhet
 • Plan for forvaltning av leiekontrakter og ivaretagelse av bomiljø
 • Husleienivå
 • Ferdigstillelsestidspunkt
 • Kvalitet og boligstandard, samt fasadetegninger og situasjonsplan. 

I valg av tilbyder vil det i tillegg bli vektlagt nærhet til skole og barnehage, og nærhet til god bussforbindelse/offentlig kommunikasjon. 

All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

Behandling av tilbud

Interessenter bes om å sende tilbud skriftlig til Stange kommune. Tilbudene vil bli vurdert og behandlet fortløpende. 

Kontaktinformasjon

Nærmere informasjon om tilvisningsavtaler kan fås ved henvendelse til kommuneadvokat Anborg Bogsti telefonnummer 908 50 845 eller per epost til anborg.bogsti@stange.kommune.no